Hästmassage, Genuin Svensk Massage av häst i Ulricehamn, Borås, Gällstad, Västra Götaland, Jönköping, Småland. Optimal Hästhälsa
 
 
 
 
 
 

Behandling

Genuin Svensk Massage

Jag startar med palpering o okulär besiktning av hästen, även i rörelse vid hand, för att få en överblick av hästens allmäntillstånd, muskelstatus o rörelsemekanik. Ev önskar jag även se hästen i uppsuttet lätt arbete, speciellt vid upplevda arbetsproblem för att jag ska kunna bilda mig en rättvis uppfattning kring både häst, ryttare o utrustning. Därefter utför jag behandling utefter hästens behov och användning.

GSM, Genuin Svensk Massage, är en kraftfull och djupgående variant av hästmassage.
GSM arbetar i tre steg för att ge bästa resultat.
  • provokation - muskeln provoceras för att få en ökad genomblödning
  • töjning - för att dra isär de små muskelfibrerna som finns i muskeln
  • dränage - dränera bort slagg och restprodukter som kroppen samlat på sig
Efter GSM får muskulaturen en förbättrad syre- och näringstillförsel. Den bidrar även till smidighet och att kroppen lättare kan bearbeta slaggprodukter. Endorfiner, som är kroppens eget "morfin", frisätts och ger både fysisk som mental påverkan. Ofta ger det snabba resultat, men normalt kan det krävas 3-5 behandlingar för att uppnå bästa resultat. En mjuk, smidig och välmående muskulatur ger en positiv, arbetsvillig och hållbar häst.


Djupvågsmassage

Med hjälp av djupvågens harmoniska pulseringar skakar maskinen loss spänningar och låsningar i fascia och muskulatur vilket ökar rörligheten samt förbättrar flödet i kroppen. Maskinen arbetar både på djupet och på bredden. Behandlingen är effektiv, skonsam och behaglig.

Det huvudsakliga syftet med djupvågen är att öka hästens rörlighet, smidighet och ge avslappning. Men en rörlig häst mår inte bara bättre, den har även lättare för både prestation och återhämtning. En ökad rörlighet och avslappning leder till färre spänningar och minskad värk i muskler och bindväv, vilket gör att cirkulation och flöde i kroppen förbättras. Allt detta resulterar också i mindre risk för skador.Den viktiga fascian

Fascia omsluter kroppens alla delar och organ samt generar elektriska impulser när den sträcks ut eller pressas samman. Blockeringar i informationsflödet ger funktionsnedsättningar, skador och försämrad läkning.
Om en muskel blir inflammerad av t ex mycket mjölksyra så "klibbar muskel och bindväv fast". Den fastnade fascian i en blockerad muskel rör sig mindre och då minskar de elektriska impulserna.

Djupvågsmaskinen är en svensk produkt, utvecklad och tillverkad här.

Ännu mer information finns att läsa på www.atlasbalans.com


Elektroterapi

Med hjälp av elektroterapin påverkar jag kroppens egna läkningsprocess. Den återställer PH-värdet i vävnaden och effektiviserar näringstillförsel och ämnesomsättning i densamma.

Jag arbetar med Diadynamiska strömmar och Galvanström. Den Diadynamiska strömmen är en retande ström och används på olika typer av vävnad som ex muskulatur, senor och leder. Den har även positiv verkan på nervvävnaden vilket ofta kan ge goda resultat vid nervproblematik som ex ischias o shivering. Galvanströmmen är inte av retande karaktär och används främst som smärtlindring och jonisering. Jonisering innebär att man förflyttar en svullnad, som ödem, lårkaka eller gallor. All svullnad i sig är negativ då den trycker på intilliggande vävnad. När då trycket lättar vid joniseringen ges kroppen möjlighet för återställande och egen läkning.

På svårtillgängliga ställen, som ex nacke, käkar och den djupa bäckenmuskulaturen, eller där massagen skulle bidra för stor smärta är elektroterapin optimal för att släppa på spänningar.
Elektroterapin är en läkande och helt smärtfri behandling.


Behandling av bogled


Stretching

Genom stretching kan vi få ut den specifika muskeln till ändläge och på så sätt motverka förkortad muskulatur och istället främja och bibehålla smidighet. Muskulaturen ges bättre möjlighet för återhämtning efter arbete och kan lättare bearbeta slaggprodukter och minimera träningsvärk. Detta ger även hästen mindre skadebenägenhet och en långsiktig hållbarhet.

Välkommen att kontakta mig för tidsbokning, rådgivning eller förfrågan.

"Börja varje dag med ett leende, så har du det överstökat"


 
 
 
Alexandra Ljungström, Hästfriskvårdare och Diplomerad Equiopat, 0768-306455, info@optimalhasthalsa.com