Behandling av häst i Ulricehamn, Borås, Gällstad, Västra Götaland, Jönköping, Småland. Optimal Hästhälsa
 
 
 
 
 
 

Ridning

Om du behöver vidare hjälp med ridningen, för optimal kommunikation o utveckling, står jag gärna på backen o delger mina kunskaper. För att arbeta din häst på bästa möjliga sätt, för att din häst ska arbeta i egen balans o förebygga spänningar, störningar o skador. Ryttarens egen balans o kroppsmedvetenhet är viktigt för att kunna ge hästen rätt signaler i sadeln. Vi börjar från början eller där du o din häst befinner er, sedan ett steg i taget. Detaljer o noggrannhet bygger en viktig grund för fortsatt utveckling tillsammans.

Jag har ett brett perspektiv i synen kring hästens träning o att arbeta under ryttare utan att vara bunden till någon specifik disciplin.

Även om du behöver annan hjälp med ex utrustning, kommunikation eller problemlösning.

I min träning utgår jag ifrån utbildnings-skalan.
  1. Takt
  2. Lösgjordhet
  3. Kontakt
  4. Schwung
  5. Rakriktning
  6. Samling
1-3 = Invänjningsfas
2-5 = Utveckling av påskjut
4-6 = Utveckling av bärkraft
 
 
 
Alexandra Ljungström, Hästfriskvårdare och Diplomerad Equiopat, 0768-306455, info@optimalhasthalsa.com